Tasarımı Kaydet  Kapat

Hizmet Yeterlilik Belgesi

Hizmet yeterlilik belgesi nedir ?, TSE hizmet yeterlilik belgesi ücreti ne kadar ?, TSE hizmet yeterlilik belgesi başvuru formu nasıl olur ?


 

Hizmet yeterlilik belgesi

Hizmet Yeterlilik Belgesi kısa adıyla hyb belgesi, sunulan hizmetin, ürün veya ürün grubu için TSE belgesi,  TSE hizmet yeterlilik belgesi, tsek standartlarına ve standarttaki teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir. 21 Aralık 2001 tarih ve 24617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-2001/7 sayılı Tebliğ uyarınca, sanayi ürünleri üreten firmalar, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi kısa adıyla SSHYB belgesini almak zorundadırlar. Satış sonrası belgesi ise servis gerektirir. Üretici / ithalatçı firmaların satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alabilmesi için öncelikle Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip servis istasyonları ile Satış Sonrası Hizmet için yetkili servis sözleşmesi imzalayarak yetkili bir hizmet ağının kurulması gerekmektedir. Bu konuda farklı iş kollarında ve ürünlerde TSE tarafından hazırlanan farklı kriterler veya standartlar bulunmaktadır ve detaylı açıklama aşağıda verilmiştir.

TSE hizmet yeterlilik belgesi zorunluluğu

Günümüz koşullarına uygun olarak hazırlanan denetim standartlarının belgelenmesi, gelişen teknoloji ve rekabet ortamının genel adıdır. Standartların hazırlanmasının temel amacı, hizmet sağlayıcının ülke koşullarına göre belirlenen üst standart seviyelere ulaşmasını ve verilen hizmetin daha hızlı, şeffaf ve güvenilir olmasını sağlamaktır. Hizmet Yeterlilik Belgesi olan kuruluşlar, TSE Hizmet Yeterlilik Birimi uzmanları tarafından, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterlere göre bir denetlemeye tabi tutulur. Bu denetlemeler, ilk belgenin alındığı ve belgenin TSE tarafından yılda en az bir kez alındığı tarihte gerçekleştirilir. Denetimler, sertifika almak isteyen firmaların hizmet verdiği alana göre değişmektedir. Tüm denetimlerde öncelikle TS 12361 sayılı Genel Kurallar kitapçığında belirtilen şartların yerine getirilmesi ve daha sonra şirketin hizmetine göre hazırlanan standart kitapçıkta belirtilen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

TS 12361 - Genel Kurallar kitabında belgeleri alacak yetkili servislerin genel tanımı, ithalat veya ihracat yapan ana firmaların tanımı, müşteri ve servis hizmetlerinin genel tanımı, hizmet alanlarının genel yapıları, elektrik tesisatı düzenlemesi, hijyen, havalandırma, aydınlatma kuralları, müşteri hakları ve müşteri memnuniyeti ile hizmetin genel teknik donanımı. Hizmet yeterlilik belgesinin alınması için hazırlanan standart kitapçıklarda yer alan kuralları yerine getirmek ve servis istasyonu tarafından yapılan denetim sonucunda ilgili hizmet yeterlilik belgesini almaya hak kazanır. Hizmet yeterlilik belgesini almış olan firmalar da belge üzerindeki TSE-HYB logolarını kullanma hakkına sahip olurlar.

Simay Danışmanlık aynı zamanda kendi bünyelerinde üretim yapan veya ürün ithal eden şirketlerin teknik servislerinin de hizmet yeterlilik belgesi almasını öneriyor. Firmaların hizmet yeterlilik belgelerini kendi bünyesine eklemesinin avantajı, şirketin güvenilirliğini ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini elde etmek için gerekli olan servis istasyonlarından birini yerine getirmesidir. Hizmet yeterlilik belgesini alabilmek için öncelikle işletmelerin il ve ilçe müdürlüklerine bavuruda bulunarak cokey numaralarını almaları gerekmektedir. Yapılan bu kayıt işlemi TSE ve T.C. Ticaret bakanlığının ortak kullandığı havuza firmanızın kayıt olması demektir. Artık bütün işlemleriniz bu cokey numarası üzerinden yapılacaktır. İthalatçı veya üretici ile yetkili servis, ayrıca kanun kapsamında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nin getirdiği yükümlülük ve yükümlülükleri yerine getirecek ve bunların ortaklaşa ve müteselsilen sorumlu olduğunu taahhüt edeceklerdir.

Tüketiciler kendileri ile ilgili olarak, üreticinin sorumlulukları ve sorumlulukları ile yetkili servislerin sorumlulukları ve yükümlülükleri ayrı ayrı yazılmalı ve bazı kurum ve kuruluşlar bu sözleşmeyi, TSE tarafından yetkili servis sözleşmesi imzalarının bulunmaması nedeniyle kabul etmeyeceklerdir. Bu nedenle TSE, hizmet yeterlilik belgesini alacak olan firmalar ile ithalatçı / üretici firma arasında kendi yazılı sözleşmesinin yapılması gerektiğini taahhüt eder. Bu hizmet sözleşmesinin geçerlilik süresi ve bu bağlamda elde edilen hizmet yeterlilik belgesi 1 yıldır. Sizde Hizmet yeterlilik belgesi ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almak istiyorsanız Simay Danışmanlık Hizmetlerinden görüş ve destek talep ederek belgenize kolayca ulaşabilirsiniz.

”Simay Danışmanlık Hizmetleri İle Çalışmıyor olsanız Dahi Bilgi Almak için Aramaktan Çekinmeyiniz...

Hizmet yeterlilik belgesinin faydaları
 • Verilen hizmetin kalitesini arttırır.
 • Müşteri memnuniyetini artırır.
 • İş ve Müşteri arasındaki güveni güçlendirir.
 • İşletmeye bırakılan müşteri ürünleri ve firmanın kendi malzemelerinin sigorta kapsamına alınmasını sağlar.
 • Tüketicileri fiyat yönünden korur.
 • İşlemlerin şeffaf olmasını sağlar, hizmet yeterlilik belgesindeki standart / ölçüt bilgisinin ve alt yapısının hizmet olduğunun bir göstergesidir. ihale şartnameleri tamamlanabilir

Hizmet yeterlilik belgesi almak için gerekli evraklar

 • Vergi Levhası
 • Sicil Gazetesi
 • İmza Sirküsü
 • Vekaletname
 • İnceleme Avans Dekontu ( Başvuru öncesi Tse’nin Hesabına yatırılacaktır.) Not: Müracaat için belirtilen evraklarda, firmaların bulundukları adres ve firma ünvanlarının eksiksiz ve doğru yazılmasına dikkat ediniz.

TSE hizmet yeterlilik belgesi ücreti ne kadar?

Hizmet Yeterlilik Belgesi için TSE tarafından 2018 yılı için belirlenen ücretlendirmeler aşağıdaki gibidir.
 • HİZMET YETERLİLİK BELGESİ YILLIK KULLANIM BEDELİ : 570.00TL + K.D.V.
 • TEKNİK HİZMET ÜCRETİ : 425.00TL + K.D.V.
 • FİRMA/MARKA * ADET : 75.00TL + K.D.V.
 • BELGE İŞLEM ÜCRET : 210.00TL + K.D.V.
 • YOL PARASI : 100.00TL + K.D.V. ( denetime gelinecek mesafeye göre değişiklik gösterebilir)
 

TSE hizmet yeterlilik belgesi yenileme dilekçesi


Hizmet Beyannamesi Başvuru Formları

Başvuru Formu

 Başvuru formu dilekçe özelliğini de taşıdığından, onaylı kuruluşlar dilekçe yerine kullanabilirler. Başvurunuz için www.tse.org.tr adresindeki “online uygulama” bölümünden de başvurabilirsiniz.

Yetkili Servis Sözleşmesi

Bu, üretici / ithalatçı firmalar tarafından üretilen veya ithal edilen ürünlerin satış sonrası hizmetlerini sağlamak için hazırlanmış bir sözleşmenin örneğidir. Sözleşmede yazılı makaleleri sözleşmesinin zorunlu maddeleri vardır ve taraflar aralarında yapılmış anlaşmalar bu maddeler dışında kendi sözleşmelerinde içerebilir. Yetkili Servis Sözleşmesi, tarafların karşılıklı olarak damgalaması ve imzalanması şartıyla, noter huzurunda da yapılabilir.Noter huzurunda yapılmayan kopyalar imza sirküler veya beyannameler kabul edilmeyecektir.
İthalatçı firmalar hizmet yeterlilik belgelerine ithal ürünlerin markasını eklemek zorundadırlar ve her marka için "Taahhütname" vermelidirler. Hizmet yeterlilik belgesine sahip olan ithalatçı firmalar, her marka için Belgelerine marka eklemek istedikleri zaman bir taahhüt vermelidir.
 • Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Başvuru Formu


15.00.YNG.36 HYB, MDK-MDM VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRET ÇİZELGELERİ (İndir)


Asansör hizmet yeterlilik belgesi nedir?

Asansör hizmet yeterlilik belgesi asonsör üreticilerinin sahip olması gereken belgedir. Asansörün işlevini gerçekleştirmesi için HYB belgesini alması gereken zorunlu standarttır. TSE hizmet yeterlilik belgesi, TSE tarafından verilen asansörlerin bakımı için servis sertifikasıdır. HYB Asansör firmaları için yetkili servisler - Asansörlerde - Standart, yönetmeliklerin adı ile TS 12255'dir. Asansöre servis veriyorsanız bu belgeyi almanız ve bulundurmanız yasal bir zorunluluktur. Bakanlık denetimi altında bir belge sunulmazsa, cezai prosedür uygulanacaktır. TSE hizmet yeterlilik belgesi yıllık olarak yenilenmektedir.

Hizmet Belgelendirme standardı TS 12255 için gereken şartlar
 • Marka tescil belgesi (kendi markanız için)
 • Yetkili mühendis veya mühendisler
 • İşyerinin fiziksel özellikleri
 • Yetkili personel
 • CE belgesi veya sözleşme
 • Topraklama raporu
 • HYB için gerekli belgeler
 • Gerekli sigorta ve raporlama.

Hizmet yeterlilik belgesi örneği

İşte şartlara uygun bir Hizmet Yeterlilik Belgesi Örneği;

Ayrıca kendi hizmet yeterlilik belgemizi de inceleyebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Ayrıca ilgili blog yazılarımız;
?