Tasarımı Kaydet  Kapat

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi (SSHYB) nedir? , SSHYB yönetmeliği nedir? ,Ürün standardının doğru tespiti nasıl yapılır?


Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi kısaca SSHYB, T.C. Ticaret bakanlığı tarafından yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki yönetmeliğin ekli listesinde yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarına göre düzenlenir. Satış sonrası hizmetler yönetmeliğinin ekli listesinde yer alan malları ithal veya yurt içinde üretimini yapan firmalar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servisler arasında yetkili servis sözleşmesi imzalanarak servis ağı oluşturulur. Yetkili servis sözleşmesi imzalanan her servis istasyonunun TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip olması gerekmekte ve ilgili firmayı ilgili standart kapsamına ekletmesi zorunludur. Bu işlem bütün servis noktaları için geçerlidir. Servis işlemleri tamamlandıktan sonra ithalatçı veya imalatçı firmalar alacakları kurumsal e-imza ile ticaret bakanlığına online müracaat ederek satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini alabilirler.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Yükümlülükleri Neler?

Eğer ithal edilecek veya üretilecek olan ürün satış sonrası hizmet "SSHYB" gerektiren mallar listesinde ise Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi "SSHYB" almak yasal bir zorunluluktur. SSHYB olmadan satış yapan üretici veya ithalatçı firmalara 100.000 TL , satış sonrası belgesi olup ve teknik servis sayısı eksik olan firmalara da eksik servis başına 10.000 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

SSHYB Gerektiren Ürünler

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi gerektiren ürünlerin listesi 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında ekli ürün listesi ile belirtilmektedir.

Ürün Standardının Doğru Tespiti

Teknolojideki hızlı gelişme nedeniyle, daha önce ithal edilen ürünlerin standart numarası değiştirilebilir. Bu nedenle, ürünü ithal etmeye karar vermeden önce örnek ve teknik şartnameyi belirlemek, gerektiğinde kurumdan yazılı görüş almak ve malları gümrükte bekletmeksizin ithal etmek önemlidir.
Aşağıdaki bilgileri göndererek Simay Danışmanlık'tan detaylı bilgi alabilirsiniz.
12 basamaklı G.T.I.P numarası,
Ürünün kısa tanımı,
Ürününüzün kullanım alanları
Ürüne özel açıklayıcı resim,

Kurum Görüş Başvurusu  T.C. Ticaret Bakanlığı SSHYB yönetmelik ekli listesinde yer almayan veya farklılık gösteren ürünlerle ilgili Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınabilmesi için, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne görüş başvurusu yapılması menfaatinizedir. Simay Danışmanlık, firmanız adına görüş başvurusu yaparak doğru standardın belirlenmesini sağlar.
İlgili müdürlüklerin ürün standardını ve garanti belgesinin gerekliliklerini belirleyemediği durumlarda, Bakanlık, ürünün detaylı değerlendirilmesi için TSE kurumuna resmi başvuruda bulunabilir.TSE'ye sunulan başvurular için başvuru süresi, kurumlar arası yazışmalar nedeniyle uzatılabilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi almak için yapılacak işlemlerin sıralaması;
1- İthalatçı veya üretici firma evrakları (vergi levhası, sicil gazetesi, imza sirküleri vs.)
2- SSHYB alınacak ürünün tanıtım katalogarı
3- ilgili firmanın ticaret bakanlığı kaydının yapılması ve cokey numarası alınması.
4- Ürün için kurulması gereken servis sayısı ve TSE standardının belirlenmesi
5- Yönetmlikte belirtilen sayıda servis ile yetkili servis sözleşmesi imzalanması ve her bir servisin hizmet yeterlilik belgesine ilgili firmanın eklenmesi
6- Yönetmelikte belirtilen bölge şartlarının tamamlanması ve gerekli kontrollerin sağlanması
7- Satış sonrası belgesi alacak firma adına kurumsal e-imza alıması ve ticaret net kaydının yapılması
8- T.C. Ticaret bakanlığı / E-işlemler menüsü üzerinden E-imza ile müracaat yapılması.
9- Bakanlık onayı ile satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınması.

Servis Ağı Kurulumu

Simay Danışmanlık firmanızın hizmetlerini ve ürün standardını göz önünde bulundurarak hizmet yeterlilik belgesine sahip servisleri ile servis ağınızın oluşturulmasını sağlıyor.

Servis eksiğinin tamamlanması

Satış sonrası belgesi alındıktan sonra bakanlığa bildirilen servislerin belge geçerlilik süresince sistemde aktif olarak bulunması zorunludur. Servis'in hizmet verememesi ya da kapanması durumunda Simay danışmanlık yeni bir servis ile hizmet sözleşmesi imzalayarak servis eksikliğinizin tamamlanmasını sağlamaktadır.

Yetkili Servis Sözleşmelerinin Süreleri

Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
Sözleşme yapılan servislerle tekrar sözleşmeler yaparak sözleşme süresinin devamlılığı sağlanmalıdır.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin Süresi ve Yenilenmesi

Satış Sonrası Hizmetler Yeterlilik Belgesi 2 yıl süreyle geçerlidir. Fakat bu belgenin alınabilmesi için anlaşma yapılan servis sözleşmeleri 1 yıllık olduğu için her yıl düzenli olarak servis güncelemenizin ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgenizin güncellemesini yaptırmanız gerekmetedir.


Garantili ürünler de satış sonrası hizmetler ile İlgili Sorumluluklar

  1. Müşterinin bulunduğu yerde yetkili servis olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, müşteriye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur.
  2. Müşteriye en yakın yerdeki yetkili serviste satış sonrası hizmetin verilmesinin mümkün olmaması halinde; ürünün ana firma merkezine ya da diğer bir yetkili servise ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak müşteriden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
  3. Servisin, teslim fişi, servis fişi ve ürün tamirinin mümkün olmadığını belirten raporu, düzenlemesi ve bunlardan birer nüshasını müşteriye vermesi zorunludur.
  4. Kullanım ömrü süresince ürünün yetkili servisteki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde ürüne ilişkin arızanın yetkili servise veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise ürünün yetkili servis teslim tarihinden itibaren başlar. Müşteri arıza bildirimini, telefon, faks, e-posta iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.
  5. Ürünün tamirinin tamamlandığı tarih müşteriye telefon, faks, e-posta iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü müşteriye aittir.
  6. Ürünün garanti süresi dışında, servis tarafından gerilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde müşteriden herhangi bir isim altında ücret talep edilemez. Müşterinin ürünü kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanması durumunda ücret talep edilebilir.
  7. Ürünün garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis tarafından değiştirilmesi  veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için 6 (altı) aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilebilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Örneği

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi örneği almak için Simay Danışmanlık ile hemen iletişime geçebilirsiniz. İşte birkaç SSHYB Örneği;

Ayrıca kendi satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizi de inceleyebilirsiniz.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Ayrıca bu konuyla ilgili blog yazılarımız;
?