Tasarımı Kaydet  Kapat

Blog / Makalelerimiz

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nedir?

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi

Siz de satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alacaksanız ve kafanızda soru işaretleri varsa bu yazımız tam da size göre. Simay Danışmanlık olarak bizler kafanızdaki soru işaretlerini giderecek bir yazı hazırladık. Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi, yerli ve ithal edilen bir mal için bakanlık tarafından tespit edilen kullanım süresince üreten veya ithal eden firmaların vermek zorunda olduğu onarım, bakım ve montaj hizmetleri için yeterli teknik servis istasyonunun olduğunu gösteren belgedir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınabilmesi için öncelikle ürünle ilgili standardın kesin bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir . Sonrasında firmanın T.C. Ticaret bakanlığı ve TSE'nin ortak kullandığı havuz sistemine kaydedilmesi ve cokey numarası alınması gerekmektedir. Ardından tespit edilmiş olan standarda uygun olan servis ile sözleşme düzenlenerek TSE (Türk Standartları Enstitüsü) ' ne servisin hizmet yeterlilik belgesi altına kayıt ettirilmesi gerekmektedir . Servisin firmayı eklemesinden sonra ise e-imza ortamında satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi için bakanlığa müracaat edilerek belge alınır . 

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi alınmışsa firma bakanlık tarafından belirlenen garanti belgesi formatına göre garanti belgelerini düzenleyerek ürünü satışa çıkarabilir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi İçin Gerekli Belgeler

- Vergi Levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi
- İmza Sirküleri
- Elektronik İmza (Şirket yetkilisi adına kurumsal e-imza)

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi Düzenleme Zorunluluğu

İthalatçı veya üretici firmalar, ithal edilen veya üretilen mallar için bakanlığa başvurarak Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini ve tüketicilere verilecek olan garanti belgesini düzenlemek zorundadırlar. Yönetmeliğe göre hazırlanacak olan garanti belgesinin tüketiciye verilmesi satıcı, bayii, temsilcilikler ya da acentelerin sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir . 
Kanunun 50. maddesi gereğince "Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikte belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır."
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi elektronik ortamda bakanlık onayı ile alınmaktadır. Garanti belgesin de ise bakanlık onayı bulunmamakta olup, yine bakanlık tarafından yayımlanan garanti belgesi formatına göre belgenin düzenlenerek ürünlerin içerisine eklenmesi gerekmektedir.

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesinin Alınmamasının Cezası

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi olmadan ürün satışı yapmanın cezası 100.000 TL'dir. Ayrıca; Satış sonrası olup bakanlığa beyan edilen servislerde belge geçerlilik süresi içerisinde eksiklik olması durumunda ise eksik olan servis başına da 10.000 TL  ceza uygulanmaktadır.

Etiketler: Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi sshyb sshyb yenileme sshyb başvuru satış sonrası servis sshyb için gerekli şartlar 


Yeni Yorum Yaz
Oyla:

?