Tasarımı Kaydet  Kapat

Blog / Makalelerimiz

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 9001 belgesi kalite yönetim olmazsa olmazlarındandır. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsamını ve sınırlarını genişletmekte ve yarışmaya katılanların sayısını arttırmakta. Dahası, bu yarışa katılanlar giderek daha nitelikli hale gelmekte. Müşteriler daha bilinçli, daha bilgili ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmış durumda. Müşteri beklentilerini karşılamak için yeterli olmamakta ve müşteri beklentilerinin ötesine geçmek gerekmekte. Değişim hızı artmış, özellikle de teknoloji alanındaki gelişmeler daha önce hayal edilemeyen uygulamaların hayata geçirilmesini mümkün kılmıştır.Ticaret, değişim hızına ayak uyduramayan firmalar için çok zor duruma gelmiştir. İşletmeler, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaçları ve beklentilerine göre mal üretimi veya hizmeti sağlayarak ayakta kalabilirler. Bu nedenle tasarım aşamasından üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması vazgeçilmez bir koşul haline gelmiştir. ISO 9001 Kalite Sistem Standartları, yayın tarihinden itibaren en çok ilgi gören ve uygulama alanı olan uluslararası standartlardan olmuştur. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartları, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, belgelenebileceğini ve koruyabileceğini göstermektedir.

ISO 9000 Kalite Standartları, müşteri memnuniyetini arttırmak için Kalite Yönetim Sisteminin kuruluş ve geliştirilmesinde firmalara rehberlik eden Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından yayımlanan bir standartlar bütünüdür. ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemi kurulması sırasında uygulanacak şartları tanımlayan ve belgelendirmenin temelini oluşturan standarttır. Bununla birlikte, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan kılavuzlar da vardır. ISO 9001 ve rehberlik standartlarına ISO 9001 serisi denir. Etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturmak ve uygulamak için tüm ISO 9001 standart serileri, her tür ve kurum için geliştirilmiştir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler: ISO 9001 Standardı, kalite yönetim sistemlerinin temel esaslarını açıklar ve kalite yönetim sistemleri terminolojisini tanımlar. Bir nevi sözlük mahiyetindedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar: ISO 9001 Standardı, bir kuruluşun müşteri şartlarını ve uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılayan ürünleri sağlama yeteneği olduğunu kanıtlaması gerektiğinde ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığında uyacağı kalite yönetim sisteminin şartlarını belirtir. Belgelendirmesi yapılan standarttır.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirilmeleri İçin Kılavuz: ISO 9001 Standardı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini dikkate alarak, kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standardın amacı, kuruluşun performansının iyileştirilmesi ve müşteriler ile diğer ilgili tarafların memnuniyetinin sağlanmasıdır.
 

Etiketler: iso 9001 belgesi 


Yeni Yorum Yaz
Oyla:

?