Tasarımı Kaydet  Kapat

Blog / Makalelerimiz

Iso 9001 Belgesinin Önemi

Iso 9001 Belgesinin Önemi

        

   İso 9001 Belgesinin Önemi

        
Güçsüz Yönlerimizi Bilirsek Yarınlarda Güçlü Hale Getirebiliriz.Günümüz koşullarında bir şirketin ayakta kalabilmesi, rakiplerine karşı güçlü olabilmesi, pazarda eşit kulvarlarda yarışabilmeleri için iyi yönetilmesi gerekmektedir. Şirketin güçlü yanlarını ve zayıf yanlarını net bir şekilde ortaya koyması, hedeflerini saptaması ve hedeflerinden sapmasını ölçebilmesi gerekir.Hedeflerden sapmaların ölçülmesiyle hem aylık, çeyrek bazında hem de yıllık bazda yeni hedefler belirlenebilecektir. Hedefler ortaya konup ölçüldüğünde işyeri 'hedeflerle yönetim ilkesi' baz alınarak yönetilir.İşte iso 9001 belgesi tüm bunları gerçekleştirmek için çok kuvvetli bir araçtır.Tüm bölümlerin hedefleri ortaya konulur ve izlenir

İşyerinin satınalma, planlama, kalite kontrol, depo, sevkiyat, satış bölümleri arasında iletişim noktalarını belirleyen, her sürecin girdi ve çıktılarını ele alan, bölümün çıktılarının işyeri açısından net bir şekilde ortaya koyan ve tüm bu fonksiyonları süreç olarak ele alan bir yönetim modeli işyerini başarıya kavuşturur. Bu yönetim modeli de iso 9001 belgesi ile taçlandırılmaktadır. Bu yönetim modelinde süreç sahipliği ön plana çıkmaktadır.Süreç Hedefleri Kurum Hedeflerini Desteklemelidir

Her bir sürecin sahibi ve her bir sürecin hedefi vardır. Böylece tüm bölümler performans yönetimi ile yönetilirler. Sürecin hedefleri kurum hedeflerini destekler niteliktedir. Her bir çalışan kendi yaptığı iş ile kurum hedefleri arasında bağ kurabilir, yani büyük resmi görür.         

iso 9001 belgesi gereği tüm yapılanlar yazılı olarak yapılmak zorundadır. Süreç ile ilgili geriye dönük olarak sorgulama yapmak istediğimizde her şeye açıklıkla ulaşabiliriz. Üretim ile ilgili kayıtlar çok titizlikle tutulmuştur. Hammaddenin kontrolü, üretim başlangıç onayları, onayı kimin verdiği, üretimin kimin tarafından yapıldığı, üretim sırasında devam eden periyodik kontroller ve sonuçları hepsi bellidir. Tüm bu sistematiklik, düzen iso 9001 belgesi alan işletmelerde vardır ve sürdürülmeye çalışılır. Herkesin görev tanımı, yapacağı işler, sorumluk alanları kesindir. Görevlerde ve iletişimde karmaşa yoktur. 
   
Belge sahibi işletmeler her yıl denetlenir.Belge sahibi firma her yıl akredite bir kuruluş tarafından denetlenir. Eğer iso 9000 standarttına uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirmişse ve yazılı olarak da kanıtlarını sunabiliyorsa iso 9001 belgesi almaya hak kazanır. Belge her yıl yapılan denetimler ile güncellenir. Ancak firma şartları sağlayamadığı, standartta uyum gösteremediği taktirde belgesini kaybedecektir.

 

Etiketler: iso belgesi iso 9001 belgesi iso 9001 belgesi nedir 


Yeni Yorum Yaz
Oyla:

?